Verslag: ouderraad 06/06/2017

Vestiging:

Verslag ouderraad 06/06/2017
Aanwezig :, Joost, Jos, Frank, Helwig, Ben, Bert, Jimmy, Meester Dirk, Juf Jolien, Juf Heidy, Meester Roel
Verontschuldigd : juf Peggy, Vanessa
Schoolfeest :
- Brood bij barbecue : er is al pasta en aardappelen.
- Geen vis, enkel vlees. Één bonnetje per vleessoort
- Bainmarie is OK. Hotdogs : we zullen 200 piccolo’s aankopen. OP is OP !
- Voor de koffie moeten we nog suiker aankopen. De koekjes zijn OK : we hebben er nog genoeg in voorraad.
- Walraevens zorgt voor de dranken (behalve de wijnen). We baseren ons op het verbruik van vorig jaar. Hij zorgt ook voor tafels en stoelen, koeltogen en alles voor de koffie
- Wijnen (en ook de wijnglazen) komen van Paul Boulez
- Jos zorgt voor mattentaartjes en rijsttaartjes en voor ijsjes. Eventuele overschotten kunnen we gebruiken voor de barbecue van het zesde leerjaar
- Tent : wordt op 23/06 om 17 uur opgezet.
- Dit jaar plaatsen we geen partytafels want we hebben geen mobiele frituur
- Nora zorgt weer voor het speeldorp en Bikecenter Peter geeft weer een fiets
- Programmaboekje : momenteel hebben we 12 pagina’s. Zwart/wit kost 363,00 EUR en kleur 583,00 EUR. We opteren voor kleur. Voor de ¾ pagina die we meer hebben dan de 12 voorziene zorgt Jos voor een oplossing.
- We willen een “ballonwedstrijd” houden t.v.v. Bednet. Eventueel de fiets als prijs ? Wat zullen we vragen voor een ballon. Joost bespreekt met directie & meester Maarten.
- We zullen geen losse bonnetjes voor drank meer verkopen, enkel drankkaarten van 5,00 en 10,00 EUR
Afscheidsbarbecue :
- Walraevens zorgt voor dezelfde zaken als bij het schoolfeest. Zaal “Ons Huis” ligt vast.
- De uitnodigingsbrief van vorig schooljaar dient als basis voor dit jaar. Joost doet de nodige aanpassingen. Bijdrages blijven gelijk. De brief wordt ten laatste maandag 12/06 meegegeven aan de leerlingen.
Varia :
- Een voorstel van juf Annemie i.v.m. de speelplaats wordt doorgegeven door juf Jolien. Joost zal het bespreken met Juf Peggy. Hij zal ook feedback geven aan de ouders tijdens het schoolfeest.

Volgende ouderraad : geen idee… het werkjaar zit erop ! Uitnodiging volgt op contactdagen van het nieuw schooljaar.