Verkeer en veiligheid

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school naar thuis.
Bij ongeval komt de schoolverzekering enkel tussenbeide indien de leerlingen rechtstreeks (direct na de schooluren) huiswaarts keren en de kortste of veiligste weg nemen.
De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.
Moedig de kinderen aan om een fietshelm en een fluovestje te dragen!