Sorteren van afval

Afval wordt op school gesorteerd in 3 verschillende afvalbakken:

 1. PMD-verpakkingen bestaan uit Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons.
 2. Papier en karton
 3. Restafval

Op regelmatige tijdstippen wordt speciaal aandacht geschonken aan het sorteren van afval, we willen immers streven naar een nette omgeving.

 • Op school verzamelen we gebruikte batterijen.
  Pamel: Deze ton staat aan de deur van het bureau van de directeur. Hiervoor zorgt juf Petra. (juf 3de kleuterklas Pamel)
  O.L.V.-Lombeek: Deze ton staat in de gang. Juf Mieke zorgt hiervoor.
  De batterijen worden opgehaald door ‘Bebat’.
 • We verzamelen lege originele inktpatronen en toners. (Geen poederbussen of linten)
  Pamel: De doos staat aan de deur van het bureau in Triangel Pamel. Hiervoor zorgt meester Marc Handschutter. (ict-coördinator)
  O.L.V.-Lombeek: De doos staat in de gang. Juf Sien zorgt hiervoor.
  De lege inktpatronen worden opgehaald door “Ecoplus”