Schoolverzekering

Het schoolbestuur heeft een schoolverzekering afgesloten met Ethias.
Wat gebeurt er na een schoolongeval?
Ofwel neemt de school de meest dringende schikkingen.
Ofwel krijgt de ouder het blad “aangifte van een ongeval”.
 
Hoe gebeurt de administratie?

  • De school vult het formulier in.
  • Op bladzijde 1 vullen de ouders vullen hun rekeningnummer (nummer waarop Ethias het saldo zal storten).
  • Op bladzijde 3 kleven de ouders  een klevertje van de mutualiteit van hun kind en plaatst men een handtekening.
  • Bladzijde 4 wordt ingevuld door de geneesheer.
  • Dit ingevulde formulier wordt zo vlug mogelijk (binnen de 24 uur) aan de school bezorgd.
  • De school stuurt dit formulier naar Ethias.
  • Als ouder betaal je eerst alle onkosten en rekeningen.
  • Op de mutualiteit meld je dat het om een schoolongeval gaat, zodat je een formulier krijgt met duidelijke vermelding van: de betaalde som, van het remgeld en het saldo.
  • Dat briefje en eventuele apothekerskosten worden op school bezorgd en dit wordt door de school verstuurd naar Ethias.
  • De verzekeringsmaatschappij stort het saldo op je rekening.