Schooltoelage

Vanaf 2008-2009 voerde de overheid een schooltoelage in, ook voor kleuters en kinderen van de lagere school (€ 90,00, € 135,00, tot € 180,00 per jaar). De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school geweest zijn;
KLEUTERS
Een kleuter heeft recht op een schooltoelage op voorwaarde dat:

  • in het jaar dat het schooljaar begint een leerling 3 jaar wordt, hij 150 halve schooldagen aanwezig is;
    of
    als de leerling na 31 december van hetzelfde schooljaar de leeftijd van 3 jaar bereikt, hij 100 halve schooldagen aanwezig is;
  • in het jaar dat het schooljaar begint een leerling 4 jaar oud wordt hij 185 halve schooldagen aanwezig is;
  • in het jaar dat het schooljaar begint een leerling 5 jaar oud wordt, hij 220 halve schooldagen aanwezig is;
  • een kleuter tijdens het jaar waarin het schooljaar begint de leeftijd van zes of zeven jaar bereikt hij niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig is.

LAGER
Een leerling die twee jaar op rij 30 halve dagen ongewettigd afwezig is, krijgt geen schooltoelage.
Een leerling die 30 halve dagen ongewettigd afwezig is en het voorafgaande schooljaar minder dan 220 halve schooldagen aanwezig was(als de leerling toen nog niet onderworpen was aan de leerplicht maar wel ingeschreven was in een kleuterschool) krijgt geen schooltoelage.
Het naleven van dit engagement is verplicht om het recht op een schooltoelage te behouden.
AANVRAGEN
Via www.schooltoelagen.be
Via documenten in de school aanwezig
Meer vragen: communicatie.studietoelagen@vlaanderen.be
Als er problemen zijn met het invullen van het dossier helpt het OCMW van Roosdaal u met het invullen.