Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, van de lokale gemeenschap en van het personeel.

Voorzitter Linda Cools (stelt zich kandidaat)
Secretaresse Marleen Bracquez
Personeel Griet Van Nerom
Linda Cools

Annemie De Bolle

Ouders Joost Biesemans (Pamel)
Stefan  Tonnemans (Strijtem)
Pieter De Cnop (O.L.V.-Lombeek)
Directie Peggy Meert
Schoolbestuur Wim Goossens