Pedagogisch project

De inhoud van het pedagogisch project bestaat, naast de situering van de school, uit de opvattingen omtrent ontwikkeling en opvoeding en de visie op mens en maatschappij die aan de basis liggen van onze schoolwerking. Iedereen krijgt een kopie van het pedagogisch project bij een nieuwe inschrijving of op schriftelijke aanvraag bij de directeur.