Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen

Het pedagogisch project wordt geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-leerplannen, in de leergebieden:

  • lichamelijke opvoeding
  • muzisch vorming
  • taal (ook tweede taal)
  • wereldoriëntatie
  • wiskundige initiatie en wiskunde

En voor het lager onderwijs de leergebiedoverschrijdende thema’s:

  • leren leren
  • sociale vaardigheden
  • ict
    Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.