Nog enkele afspraken

Kleuterschool

  • Geld in een gesloten omslag meegeven a.u.b..
  • Gelieve op de omslag te vermelden: de naam van uw kleuter(s) en de reden van de betaling (drankkaart, theater, uitstap)
  • De jassen, mutsen en schooltas van iedere kleuter moeten van zijn/haar naam voorzien zijn.
  • Appels en sinaasappels geschild meegeven a.u.b.
  • Geen snoep, chips, kauwgom of koeken met chocolade meegeven.
  • Heeft uw kind jammer genoeg, koorts, diarree, luizen,... hou het dan toch enkele dagen thuis om verdere besmetting te voorkomen.
  • Mogen we vragen eigen speelgoed (pop, beer, juweeltjes en dergelijke) thuis te laten om ruzies bij verlies of stuk maken te vermijden?
    Een knuffel bij de allerkleinsten kan wel want het is soms een hulpmiddel om vlotter naar school te komen.
  • Verjaardagen.

Lagere school: geen kauwgom en geen chips.
Verjaardagen: Elke jarige wordt gevierd in de klas. De ouders zijn vrij om een kleine traktatie mee te geven naar de klas. Hou het sober en bespreek elke traktatie met de juf of meester.
Onze fruitdag is woensdag
Wij nodigen jullie uit om aan het tutti-frutti-project mee te werken. Als uw kind de fruitsoort van de dag niet lust, geef het dan liefst een ander stukje fruit mee.