Minder scherpe maximum factuur

Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten georganiseerd voor een groep leerlingen die plaatsvinden buiten de schoolmuren, waarbij de leerlingen deze lessen of activiteiten dienen te volgen.
De extra-murosactiviteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de kinderen. Deze activiteiten worden ingepast in het leerprogramma van de school.
Opdat elk kind kan deelnemen aan deze activiteiten voorzien we voor kinderen die, omwille van religieuze, culturele of andere overtuiging andere voedingsgewoonten hebben, aangepaste voeding. We rekenen er dan ook op dat alle ouders hun schriftelijke toestemming geven hun kind deel te laten nemen aan deze activiteiten.

De school organiseert voor de volgende klassen meerdaagse activiteiten.
Pamel:

  • Jaarlijks: 5de en 6de klas
  • Tweejaarlijks: 3de en 4de klas

Strijtem en Lombeek:

  • Tweejaarlijks: 1ste, 2de, 3de , 4de, 5de en 6de klas

Meerdaagse extra-murosactiviteit € 420,00 (max bedrag voor de 6 lagere schooljaren samen)
Dank zij de bijdrage van het schoolbestuur en de respectievelijke ouderraden kunnen wij 3 maal op openluchtklassen gaan.
Vergeet niet een document aan uw ziekenfonds of werkgever te vragen voor tussenkomst in de openluchtklassen. De meeste ziekenfondsen en sommige werkgevers zorgen voor een tussenkomst.