Medicatie op school, EHBO

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.
Bij de inschrijving vragen we u om hierover een formulier in te vullen. Als er iets wijzigt, gelieve ons hierover te verwittigen, a.u.b. (vb vaststellen van nieuwe allergieën)
Bij het sporadisch toedienen van een medicijn is een attest van de ouders voldoende.
Bij veelvuldige toediening van medicijnen is een doktersattest vereist! Als bijlage 2 vindt u hiervan 2 exemplaren.
Volgende producten gebruiken we:

  • om te verzorgen:
    • Flammazine, Euceta, Arnica, Cedium, Dettolmedical  en Hirudoid.
  • Voor koorts:
    • Perdolan of Dafalgan.