Leerplicht en toelatingsvoorwaarden

Kleuteronderwijs

Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata.
Wanneer kan je kind instappen?

Geboortedatum Instapdagen schooljaar 2016-2017
Is uw kind geboren vóór… dan kan het instappen op…
tot 1 maart 2014 De eerste schooldag na de zomervakantie
1 september 2016
tot 7 mei 2014 De eerste schooldag na de herfstvakantie
7 november 2016
tot 9 juli 2014 De eerste schooldag na de kerstvakantie
9 januari 2017
tot 1 augustus 2014 De eerste schooldag van februari
1 februari 2017
tot 6 september 2014 De eerste schooldag na de krokusvakantie
6 maart 2017
tot 18 oktober 2014 De eerste schooldag na de paasvakantie
18 april 2017
tot 29 november 2014 De eerste schooldag na de hemelvaartvakantie
29 mei 2017
tot 31 december 2014 De eerste schooldag na de grote vakantie
1 september 2017

Lager onderwijs

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Je kind moet eerst een schooljaar lang, in een Nederlandstalige kleuterklas regelmatig (220 dagen) naar school geweest zijn. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt.