Kinderopvang

Voor- en naschoolse opvang in:

 • Pamel
  • 's morgens van 06.45 uur en
  • 's avonds tot 18 uur
  • 's woensdags van 11.40 uur tot 18.00 uur.
  • Vastgestelde prijzen:
   • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
    • € 1,50: enkel 's morgens of 's avonds
    • € 2,50: ’s morgens en ’s avonds
   • Woensdag:
    • € 1,50: ’s morgens of ’s namiddags tot 14.00 uur
    • € 2,50: ’s morgens en ’s namiddags tot 14.00 uur
    • € 3,00: ’s namiddags tot 18.00 uur
    • € 4,00: ’s morgens en ‘s namiddags tot 18.00 uur
   • Vanaf het derde kind van hetzelfde gezin: gratis
   • Voor het betalen van de opvang ontvangt U een rekening.
    (november, januari, maart en juli)
 • Strijtem
  • 's morgens van 07 uur en
  • 's avonds tot 18.00 uur
  • 's woensdags van 11.40 uur tot 18.00 uur.
  • Vastgestelde prijzen:
   • Zie Pamel
 • Lombeek
  • 's morgens van 07 uur en
  • 's avonds tot 18.00 uur
  • ’s woensdagsnamiddag: tot 14.00 uur
  • ’s woensdagsnamiddag: langer dan 14.00 uur: opvang in Pamel
  • Vastgestelde prijzen:
   • Zie Pamel

Volgende regelingen gelden voor uw kinderen met het oog op de algemene orde en veiligheid.
Sluit de schoolpoort altijd, a.u.b.
U bent niet onbeleefd als u de schoolpoort sluit voor de neus van andere ouders die 2 meter na u stappen! U bent enkel een voorzichtige ouder die ons helpt om voor de veiligheid van onze kinderen te zorgen. Dank om de poort altijd dicht te doen!

 

Voor schooltijd

 1. Ouders, grootouders die hun kinderen naar de school brengen, nemen afscheid aan de schoolpoort; enkel voor kleuters  kan men uitzonderingen toestaan.

Na schooltijd

 1. De leerlingen verlaten de speelplaats onder toezicht van de ouders of de verantwoordelijke leerkracht.
 2. Kom uw kinderen (vooral de kleuters) niet vroeger uit de klas halen.
 3. Zorg dat alle kinderen op tijd op school zijn. Laatkomers storen de klas en missen veel. Het onthaalmoment in de kleuterklas is een zeer belangrijk pedagogisch moment. Zorg dat uw kind dit niet mist!
 4. Op de speelplaats mag niet gefietst worden.
 5. Plaats uw auto niet voor of bij de schoolpoort, zodat de fietsers of de schoolbus geen hinder ondervinden
 6. Kinderen die niet afgehaald worden, wachten niet op de speelplaats, wel in de opvang.