Gsm

Onze leerlingen hoeven hun persoonlijke gsm - indien ze die hebben - niet mee te brengen. Als er moet getelefoneerd worden, kan dit altijd met de schooltelefoon. Een gsm die meegebracht wordt, staat af tijdens de schooluren en blijft in de boekentas of wordt in bewaring gegeven bij de leerkracht. Gebruik van de gsm op school is niet toegelaten. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal.