Gratis

De school stelt volgende materialen gratis ter beschikking, per kind, per klas of per groep klassen;
Bewegingsmateriaal, constructiemateriaal, handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software, ICT-materiaal, informatiebronnen, kinderliteratuur, leer- en ontwikkelingsmateriaal, meetmateriaal, multimediamateriaal, muziekinstrumenten, planningsmateriaal, schrijfgerief, tekengerief, atlas, globe, kaarten, kompas, passer, tweetalige alfabetische woordenlijst, zakrekenmachine,…

Iedereen mag  altijd zijn eigen schoolgerief gebruiken.
Bij moedwillig stuk maken of verlies worden er geen nieuwe materialen van de school meer ter beschikking gesteld. Dan zorgen de ouders voor vervanging. Lege balpennen worden vervangen.

Klik hier om de brief te lezen welke benodigheden de kinderen nodig hebben