Godsdienstkeuze - zedenleer - vrijstelling

In de kleuterschool wordt geen godsdienst-zedenleer keuze gemaakt.
Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt.
Bij het begin van elk nieuw schooljaar of van schoolverandering kan deze keuze wijzigen. Indien de ouders deze keuze willen wijzigen, vragen ze een formulier bij de directeur en bezorgen hem dit uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf 1 september of vanaf de dag van inschrijving in de school. Indien u een nieuw keuzeformulier wenst, ondertekent u bijgaande verklaring (bijlage 1) en geeft u ze af aan de klastitularis.