Betalingen

Voor de onkosten van de bus en de opvang ontvangen jullie 4 maal per jaar een factuur. (november, januari, april en juli). Voor de onkosten van de warme maaltijden ontvangen jullie maandelijks een factuur. Alle andere onkosten moeten contant en op voorhand betaald worden.
Heeft u betalingsmoeilijkheden dan kan je dit altijd met de directeur bespreken. Samen zoeken we dan naar een oplossing.